MH CASE
Obchodní podmínky

Provozovatel

Milan Hendrych
Sluníčkova 842
Humpolec
Tel.: +420 720 301 500
IČ: 87018306
DIČ: CZ9008021561

Objednávka zboží

Tyto obchodní podmínky platí v internetovém obchodě www.mhcase.cz, jehož provozovatelem je Milan Hendrych. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná. Zákazník je o své objednávce informován e-mailem, ihned po jejím uskutečnění. Zrušení objednávky ze strany kupujícího je možné do 2 hodin od učinění objednávky. A to e-mailem na adresu: mhcase@mhcase.cz, nebo v pracovní dny od 8:00 - 16:30 hod. telefonicky na +420 720 301 500 . SMS zprávy nejsou akceptovány. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo část objednávky v několika případech: pokud se zboží již nevyrábí či nedodává, nebo dojde k výrazné změně cen u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, je prodávající povinen kontaktovat kupujícího za účely dohody o dalším postupu. Prodávající má také právo objednávku stornovat pokud zákazník vyplní chybně, neúplně či nepravdivě kontaktní údaje. Ve výjimečných případech může prodejce požadovat po kupujícím souhlas s tím, že objednávka je závazná a není možné pozdější zrušení. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, je prodávající povinen tuto částku vrátit.

Dodací termíny

Dodací lhůta je obvykle 2 – 8 pracovních dnů v závislosti na dostupnosti zboží, v mimořádných případech do 14 dnů. Pokud nebudeme z nějakých důvodů schopni tuto lhůtu dodržet, bude zákazník v dostatečném předstihu o této skutečnosti informován. Počátek dodací lhůty se počítá při platbě na dobírku okamžitě po uskutečnění objednávky.

Platební a dodací podmínky

Doprava a balné (včetně dobírky) činí 150 Kč. Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty.
Platba může být provedena na dobírku, nebo osbně na pobočce.
S každou zásilkou obdrží zákazník fakturu.
Nákup prostřednictvím e-obchodu lze uskutečnit pouze na území České republiky.

Reklamační podmínky

Při vyřizování reklamací se prodávající řídí zákonem č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník) a zákonemč. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně spotřebitele). Zákazník má právo od dopravce (Česká pošta, resp. PPL) nepřevzít zásilku, pokud je poškozený transportní obal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Reklamované zboží zašlete na adresu: Milan Hendrych Sluníčkova 842 Humpolec. Ke zboží doporučujeme přiložit listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy např. fakturu, záruční list aj. Dále je nutné přiložit stručný popis reklamované vady na výrobku, případně označit.
Zákazníkovi doporučujeme předložit reklamované zboží čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Rock Point a.s. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem). Prodávající se zavazuje informovat zákazníka o příjmu reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba je 2 roky, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak. Záruční dobu nelze zaměňovat se životností výrobku, která může být kratší díky nesprávnému používání, ošetřování nebo zacházení s výrobkem. Při ošetřování dbejte pokynů výrobce. Prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že prodávaná věc je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Vrácení a výměna zboží

Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud nejste se zbožím zakoupeným u nás spokojeni (nevyhovuje plně Vašim požadavkům), jste oprávněni zboží vyměnit. Zboží bude vyměněno do 14 pracovních dnů, popř. na základě domluvy o dostupnosti požadovaného zboží. Žádáme Vás, abyste zboží vraceli neporušené včetně obalu, jak bylo převzato od prodávajícího a schopné dalšího prodeje. Se všemi listinami, jako je faktura, záruční list a jiné.  Před odesláním zboží zpět na naši adresu doporučujeme informovat naše operátory na tel.č.: +420 720 301 500. Pokud nejste se zbožím zakoupeným u nás spokojeni (nevyhovuje plně Vašim požadavkům), nabízíme Vám rovněž možnost zboží do 14 dnů od převzetí vrátit viz. 1. odstavec: Vrácení a výměna zboží. Zboží bude přijato po vzájemné dohodě a po jeho zaslání (nebo po osobním doručení) na naši adresu Milan Hendrych Sluníčkova 842 Humpolec Žádáme Vás o dodání zboží včetně obalu, jak bylo převzato od prodávajícího a schopné dalšího prodeje! Se všemi listinami, jako je faktura, záruční list a jiné. Peníze Vám budou vráceny převodem na účet, pokud nemáte bankovní účet, tak složenkou (Česká pošta). Vrácení nebo výměnu zboží je možné uskutečnit i na jakékoliv prodejně MH Case. Pokud byste se rozhodli pro tuto variantu, doneste, prosím, zboží na prodejnu v původním obalu se všemi potřebnými dokumenty. Na prodejně Vám vystaví doklad o převzetí zboží. V případě vrácení zboží nelze částku za zboží vyplatit v hotovosti na pokladně prodejny, ale bude Vám zaslána na účet, případně složenkou. Peníze Vám budou vráceny nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží dle zákonné lhůty.